Maty bentonitowe Actimat

ActiMat jest geosyntetyczną wykładziną iłową, stosowaną w geotechnice i ochronie środowiska jako bariera przeciwwodna w ochronie wód gruntowych. Przeznaczony jest do uszczelniania składowisk odpadów, zbiornikow i zapór ziemnych(w tym wałów przeciwpowodziowych), kanałów, torowisk drogowych i kolejowych w obszarach chronionych, obiektów magazynowych substancji ropopochodnych i innych. Produkowany jest na najnowocześniejszej obecnie linii produkcyjnej (uruchomionej w 2016 roku).
Do produkcji ActiMatu (oraz wykonywania połączeń i prac uzupełniających) stosowane są wyłącznie wysokiej jakości, wielokrotnie sprawdzone przy realizacji wielu obiektów, bentonity sodowe. W ActiMacie bentonit w sposób kontrolowany umieszcza się pomiędzy warstwami geotekstylii i łączy się za pomocą specjalnego agregatu spajającego. Osiąga się przez to wzajemne powiązanie geotekstyliów oraz zamknięcie i ściśnięcie bentonitu.

PALETA PRODUKTÓW